" بار دگر "

بار دگر

 صدای بابک رادمنش  بر روی یکی از آثارش  که برای خوانندهٔ دیگری ساخته است

آهنگساز  و شاعر  و تنظیم کننده : بابک رادمنش


-------------------------------
متن شعر

اي خدا تقدير ما را گر نوشتي اين چنين
پس عطا كن طاقتي بر سر نوشتي اين چنين

تا به كي بي يار و ياور تا به حجران بر دلم
مانده دور از آشنايان كنج غربت منزلم

اي خدا بار دگر صبرم عطا كن
اي خدا بار دگر دردم دوا كن

من چه هستم لاله اي حسرت به دل
بي پناه وخسته اي از خود خجل

پس علاج كاري كن وامانده ام
كه آتشم كه از كاروان جا مانده ام

اي خدا بار دگر صبرم عطا كن
اي خدا بار دگر دردم دوا كن

اي خداي آسمانها و زمين
اي پناه اولين و آخرين
پس علاج كاري كن وا مانده ام
كه آتشم كه از كاروان جا مانده ام

اي خدا بار دگرصبرم عطا كن
اي خدا بار دگر دردم دوا كن
صبرم عطا كن دردم دوا كن صبرم عطا كن

اي خدا اي خدا بار دگر صبرم عطا كن
اي خدا بار دگر دردم دوا كن