" مجنون نبودم با صدای استاد رادمنش "

فولكلور مجنون نبودم

ويلن استاد بابك رادمنش

ویلن و  صدای بابک رادمنش بر روی آهنگ قدیمی و محلی به نام ( مجنون نبودُم ) - ظبط و اجرای این آهنگ مربوط به سال ها پیش می باشد