" فراموشم نکن " «فراموشم نکن»

  ترانه فراموشم نکن با صدای استاد بابک رادمنش
بر روی یکی از آثارش که سالها پیش با صدای خواننده
دیگری اجرا شده بود
 

 شعر، آهنگ و تنظیم از استاد بابک رادمنش